Please enable JS

3EDATA INGENIERÍA AMBIENTAL S.L.

INFORMACIÓN DEL SOCIO

NOMBRE: 3EDATA INGENIERÍA AMBIENTAL S.L.

DATE: 05 Septiembre, 2018

CATEGORY: Branding

WEB: https://www.3edata.es/

Empresa de Base Tecnolóxica e PYME Innovadora, que xorde como spin-off universitaria no seo do campus vida da Universidade de Santiago de Compostela. Como empresa de orixe universitario mantén fortes vínculos cos servizos de Innovación aplicados ao sector ambiental, forestal e agrícola.

O seu ámbito de traballo céntrase no estudo e análise da cuberta terrestre, para o que emprega técnicas de teledetección e tecnoloxías de información xeográfica. Ditas técnicas baséanse no procesado de datos capturados por sensores remotos que poden estar embarcados en satélites, avións e, cada vez con máis frecuencia, vehículos aéreos e acuáticos tripulados de forma remota.

Xunto coa labor de asesoramento en novos proxectos de investigación e innovación, entre os servizos que oferta destacan a monitorización de masas de auga superficial, inventario e sanidade forestal, elaboración de mapas de apoio á agricultura e elaboración de cartografía temática de coberturas e usos do territorio.

Fitos Destacados

Integración de datos multiespectrales y agroclimáticos en la gestión de un viñedo para la toma de decisiones en viticultura 

Gestión de pastos en ganadería extensiva

Participación en la Global Lake Ecological Observation Network

Empleo de sensores multiespectrales sobre UAV. Herramienta de alta resolución para la gestión de embalses

Desarrollo de modelos de transferencia radiativa e integración de datos para agricultura de precisión

Proyecto LIFE Lugo+Biodinamico

LIFE IN COMMON LAND “Gestión en común de la tierra, un modelo sostenible de conservación y desarrollo rural en Zonas Especiales de Conservación

Datos de Contacto

Cargo e nome: Marco Antonio Rubinos Román (CEO)

Email: marco.rubinos@usc.es

Teléfono: 982 28 41 50 ext. 2015